e-POSTA : bilgi@hakanozgul.com.tr

Bu Yasayı Engelleyebiliriz

Engellileri 3 Yıl Daha Evlerine Hapsedemezsiniz!

Adana Milletvekili M. Şükrü Erdinç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir tarafından T.B.M.M. Başkanlığı’na sunulan ve 5378 sayılı Kanun’da erişilebilirlik düzenlemeleri için belirlenen 7 yıllık süreyi 10 yıla çıkartmayı öngören kanun teklifine ilişkin T.B.M.M. sürecini yakından izleyeceğiz.

T.B.M.M.’de bu kanun teklifine kabul oyu kullanacak milletvekillerine ve siyasi partilere bir daha oy vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Yazar admin