e-POSTA : bilgi@hakanozgul.com.tr

Çalışmalarım

Çalışmalarım Hakkında

Türkiye’de haklarının kazanımı konusunda, sağlıklı bir zeminde savunuculuk çalışmaları yapabilmek için öncelikle izleme çalışmalarına ihtiyaç olduğu çok açıktır. Zira meselenin doğru bir zeminde ele alınıp çözülebilmesi için bireylerin yaşadığı sorunların hangi alanlarda, hangi şekillerde ve ne boyutta yaşandığının tespit edilmesi, devletin bu konuda geliştirdiği politikaların ne derece etkili olduğunun görülmesi gereklidir.

Buna karşın Türkiye’de  birçok alan bakımından yeterli izleme çalışmasının yapıldığını söyleyemeyiz. Çünkü izleme yapacak, örneğin üniversiteler, sivil toplum örgütleri, aktivistler, öğrenciler vb. kesimler yeterli mali destek ya da insan kaynağına ulaşamamaktadır. Bu sebeplerden ikisidir. Diğer birkaç neden ise, izlemenin nasıl yapılacağının bilinmemesi, savunuculuk faaliyetlerinin insan hakları temelinde yeterince benimsenmemesi şeklinde söylenebiliriz. Dolayısıyla buradan yola çıkarak sivil toplumun veya izleme çalışması yapmak isteyen unsurların hem mali hem de bilgi ve birikim düzeylerinin arttırılması gerekmektedir.

Aşağıda sunulan yayınlar alanda yapılan az sayıdaki izleme çalışmalarına örneklerdir. Her bir yayın içerik veya tematik olarak birbirlerinden ayrılmaktadır. Okuyuculara ve bu alanda çalışma yapmak isteyenler için ise yine aşağıda rastlayabileceğiniz şekilde bir de kılavuz bulunmaktadır.

 

Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu 2016

Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu 2016

 

 

Engelli Hakları İzleme Kılavuzu

Engelli Hakları İzleme Kılavuzu

 

 

Engellilik ve Ayrımcılık: Eğitimciler İçin Temel Metinler ve Örnek Dersler

Engellilik ve Ayrımcılık: Eğitimciler İçin Temel Metinler ve Örnek Dersler

 

 

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2014 Rapor Özeti

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2014 Rapor Özeti

 

 

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2014

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2014

 

 

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013 Rapor Özeti

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013 Rapor Özeti

 

 

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013

Engelli Ayrımcılığı Araştırması ve Engelli Ayrımcılığına Karşı Çözüm Önerileri Raporu 2012

Engelli Ayrımcılığı Araştırması ve Engelli Ayrımcılığına Karşı Çözüm Önerileri Raporu 2012

Türkiye’de Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu 2010

Türkiye’de Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu 2010

 

 

 

Çalışmalarım TOHAD ve Engelli Hakları İzleme Grubunda da yayınlanmaktadır.