e-POSTA : bilgi@hakanozgul.com.tr

Hakkımda

Hakan Özgül

2000 yılından bu yana sivil toplum kuruluşlarında, platformlarda, projelerde ve bir üniversitede danışman ve/veya yönetici olarak görev yaptı. Halen Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nde Başkan olarak görev yapmaktadır.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde çeşitli raporlama çalışmalarında yer aldı. Birçok proje yayınında araştırmacı ve yazar olarak görev aldı. Bunlar; Türkiye’de Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu (2010), Engelli Ayrımcılığı Araştırması ve Engelli Ayrımcılığına Karşı Çözüm Önerileri Raporu (2012), Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu (2013), Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu (2014), Engellilik ve Ayrımcılık: Eğitimciler için Temel Metinler ve Örnek Dersler (2015), Engelli Hakları İzleme Kılavuzu (2016) ve Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu (2017) şeklindedir.

Engellilerin insan hakları hukuku konusunda çalışmakta olan Özgül, engelliler alanında birçok bildiri, yayın hazırlamış ve makaleler yazmış, çeşitli kurum ve kuruluşlar hakkında çok sayıda erişilebilirlik raporları düzenlemiş ve çeşitli eğitim çalışmalarında yer almıştır.