e-POSTA : bilgi@hakanozgul.com.tr

İnsanlık Çok İlerledi

İnsan denilen mahlûkat için günümüze kadar çok söz söylendi. İnsan davranışlarını açıklamaya çalışan ve sonu loji ile biten alanlarda çalışıldı ve çalışılmaya devam ediliyor. İnsanın biyolojik ve ruhsal özellikleri üzerine makale, tez, doktora ve benzeri binlerce yayın telif edildi. Ünlü filozof Rene Descartes günümüz insanı için: “Homo Sapiens Sapiens” (düşündüğünün üstüne düşünebilen insan) dedi. Elbette insanın neyi düşündüğünü bu söz açıklamıyor. Kötülüğün üstüne de, iyiliğin üstüne de olabilir, pekâlâ.

İnsanlık her geçen gün düşündüğünün üstüne düşünür halde olmalı. Tarih okumalı ve geçmişten ders alınmalı diye düşünmeden geçemiyorum. Hayır, insanlık her geçen gün geriliyor. Eskiden de nâhak yere cana kıyanlar vardı hiç şüphesiz. Sakat ve aç bırakanlarda vardı.

Her geçen gün insanların üzerine uygulanan şiddet ve zalimane tutum ya da davranışların azalacağını düşünüyorum ya da umut ediyorum. Fakat aksi cereyan etmiyor mu? Son günlerde dünyanın dört bir tarafından şiddet ve insanlığa karşı işlenen suçlar evlerimize hatta telefonlarımıza kadar geliyor. İletişim teknolojilerinin alıp başını gittiği zamanımızda binlerce kilometre uzaklıkta olan herhangi bir hadiseden anında haberdar oluyoruz.

Yan yana, koyun koyuna ve cansız yatan çocuklar gözümün önünden gitmiyor. Yerde çaresizce çırpınan çocukların görüntüleri ise yürek dağlarcasına. Bu nasıl bir vahşet, bu nasıl bir insanlık, bu nasıl bir “aşağıların aşağısı” davranıştır? Savaşlar insanlık tarihince her zaman olmuştur. Bilinen dünya tarihinde savaşsız geçen zamanı kimileri gün hesabıyla kimileri ise birkaç yüzyıl olarak tanımlamaktadır. Evet, ama o zamanlar Birleşmiş Milletler, UNESCO, Avrupa Birliği ya da benzeri kuruluşlar yoktu. Şimdi bu kuruluşlara rağmen çocuklar dahi öldürülebiliniyorsa o zaman insanlığın ilerlediğinden nasıl bahsedeceğiz?

İnsanlık çok ilerledi: Yılda 1.8 trilyon dolar silaha para ayırıyoruz. Şimdilerde nazikleştirip savunma sanayi diyorlar. Düşünün lütfen, birbirimizi öldürmek için harcadığımız para ile neler yapılmaz. Ne açlık susuzluk kalır ne de alt yapısız sokak. Eğitim ve sağlık hizmetleri fevkalâde seviyeye gelir. Fakat biz, yani düşündüğünün üstüne düşünen insan “aşağıların aşağısı” olmayı tercih ediyoruz.

Hakan Özgül

23.08.2013

Yazar admin