e-POSTA : bilgi@hakanozgul.com.tr

Kime ve Neye Hizmet Ediyor?

Plastik kapak kampanyalarına karşıyım, çünkü:

Sözü dolandırmaya lüzûm yok ama tane tane anlatacağım.

1- SGK “güvencesi olanların” hem mekanik hem de akülü tekerlekli sandalye almaları için yapmaları gereken rapor çıkarmaktır. İstenilen seviyelerde olmasa bile SGK sandalyelerin bedellerini ödüyor.

2- SGK “güvencesi olmayanların” hem mekanik hem de akülü tekerlekli sandalye almaları için yapmaları gereken rapor çıkarmaktır. İstenilen seviyelerde olmasa bile kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları sandalyelerin bedellerini ödüyor.

3- Kapak toplamak için çocuklar çöp karıştırır halde. Olası riskler n’olacak?

4- Seçilen sandalyeler en ucuz ve kalitesiz cinsten. İyi bir mekanik sandalyenin bedeli en az ikibin TL, iyi bir akülü sandalyenin bedeli ise yirmibin TL’den aşağıya değil. Alınan sandalyeler (mekanikler için yaklaşık ikiyüz TL, akülüler için ise ikibin TL’ye alınıyor) ne yazık ki kullanıcılar için tıbbi sorunlar barındırıyor. Zira her birey için seçilen sandalyelerin kişiye özel imalatı gerekir ve ölçüler uzmanlar tarafından alınmalıdır. Verilen sandalyelerde bir tane uzman raporu gösteremezler.

5- Engellilik meselesi tekerlekli sandalyeye indirgenemez.

6- Toplanan plastik atıklar 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’e aykırı olarak toplanmaktadır. Zira toplama yetkisi lisanlı kuruluşlar ile belediyelere aittir.

7- Çevreci değildir zira pet şişenin kapağı alınıyor –çünkü en değerli kısmı kapak bölümüdür-  ancak alt tarafı çöpe atılıyor.

8- Kapak kampanyaları dilencilik kültürünün tezahürüdür.

9- Amacı yardım etmek için kurulmuş olan dernekler dahi: “getir plastik kapağı, al sandalyeni” demeye başladı.

10- Atık plastiğin hurdada fiyatı yaklaşık 0,75 TL/Kg. Ayda on ton sadece bir dernek topluyormuş. Dönüşüm firması, dernek ve tekerlekli sandalye üreticisi arasında önemli rakamlar dönüyor. Ciddi bir rantiye haline dönüştü.

11- Engelli bireylerin haklarını savunan derneklerin vazifesi dilencilik değil savunuculuk faaliyetleridir.

12- Yolda, çevrede ya da herhangi bir yerde rastladığım bir kişi: “Ben size yardım ettim, şu kadar kilo kapak topladım” diye karşımda böbürleniyor. İlişkiyi dikey kurmak istiyor ve vicdanını da kapak toplayarak rahatlatmış oluyor?!

Şimdi lütfen düşünün, kapak toplamak neye ve kime hizmet ediyor?

Hakan Özgül

07.01.2013

Yazar admin