e-POSTA : bilgi@hakanozgul.com.tr

Herkesin her konuda bir fikri var

Tüm siyasi partilerin halka anlattıkları ve verdikleri sözlere bakacak olursak; özetle insanların her hak bakımından daha rahat yaşatacaklarını vaad etmektedir. Her hak alanını düşününce, herkesin her alana ilişkin söyleyeceklerinin de sınırlı olduğunu izah etmeye, bilmem ki gerek var mıdır? Fakat siyasetçilerin sınırlı olduğunu söyleyemeyiz, zira onların her konuda mutlaka söyleyecekleri sözleri vardır. (daha&helliip;)
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

İnsanlık Çok İlerledi

İnsan denilen mahlûkat için günümüze kadar çok söz söylendi. İnsan davranışlarını açıklamaya çalışan ve sonu loji ile biten alanlarda çalışıldı ve çalışılmaya devam ediliyor. İnsanın biyolojik ve ruhsal özellikleri üzerine makale, tez, doktora ve benzeri binlerce yayın telif edildi. Ünlü filozof Rene Descartes günümüz insanı için: “Homo Sapiens Sapiens” (düşündüğünün üstüne düşünebilen insan) dedi. Elbette insanın neyi düşündüğünü bu söz…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Hak Savunucuları: Sivil Toplum Kuruluşları

Bu makale Engelliler Biz Plaformun’da Sakatlık Çalışmaları İnisiyatifi için yazılmıştır. Tartışmalara katılabilirsiniz. Hükümet dışı güçtür sivil toplum kuruluşları (STK). Dernekler, vakıflar, inisiyatifler, serbest çalışma grupları ve platformları STK olarak görebiliriz. (daha&helliip;)
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

İnsan haklarına nereden bakacağız?

Hemen ortaya koyalım ki bu konu öyle bir-iki sayfa neşriyatla anlatılabilecek ya da anlaşılabilecek bir husus değildir. Lâkin konunun küçük de olsa bir kısmını işlemek, konuşmak ve tartışmak gerekmektedir diye düşünüyorum. (daha&helliip;)
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Konuşan Kitaplar ve Yaşayan Kütüphane

Perşembe ve Cuma günü (23-24 Mayıs) Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Kütüphanesi’ne gittim. Hayır, bu kütüphanede erişilebilirlik sorunu yoktu. İşin ilginç tarafı, bu kütüphanede sessizlik istenmiyor, aksine kitapları okumak için konuşmak gerekiyordu. Çünkü raflardaki kitaplar insanlardı. (daha&helliip;)
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Hayri Baraçlı’ya Selam Ediyorum

Hiç unutmuyorum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İ.B.B.) koordinasyonunda ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla üç haftada bir İ.B.B. Zeytinburnu Sosyal Tesisleri’nde saat 10.00 ilâ 12.30 arası; İstanbul’un erişilebilir bir şehir olabilmesi için toplantılar yapılıyor, tasarımlar tartışılıyor, planlar masaya yatırılıyordu. O zamanlar malumunuz erişilebilirlikle ilgili Kanun’un tanıdığı 7 yıllık sürenin uzatılmayacağı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin tarafından defaten deklare ediliyordu. Yine…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Kölelik kalktı mı?

Belki bazılarınız bir televizyon ekranında ya da gazete sayfasında rastladınız Ayşe’ye. Ayşe hayatı çalınan, umutları yok edilmek istenen, yaşadıklarıyla çığlık atan fakat o çığlığını çoğu zaman duyuramayan bir kadın. Hayatına giren Ali Rıza’yı, Ökkeş’i sizler tanımadınız. Zira bizler o sıralarda sıcak evlerimizde, ailelerimizle mutlu bir yaşam sürdürmeye çalışıyor, Ayşe ise düştüğü bataklıktan kurtulmaya. Ayşe’yi anlatmak bu kadar kısa bir yazıda…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Muhtaçlık Sınırı Kaç Para?

İlk kez 1977 senesinde 41. Hükümet’in T.B.M.M.’den çıkardığı yasa ile hayat buldu. 2. Milliyetçi Cephe diye anılan Hükümet, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin koalisyonu ile görevdeydi. Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turan Feyzioğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkeş idi. (Bkz Resmi Gazete’ye )…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Etkileri

Bu makale Engelliler Biz Plaformun’da Sakatlık Çalışmaları İnisiyatifi için yazılmıştır. Tartışmalara katılabilirsiniz. (Birleşmiş Milletler (BM) ve mekanizmaları oldukça karışık ve geniş bir konu olması hasebiyle yazımız olabildiğince genel hatları ihtiva eden bir yapıda olacaktır.) Dünya, engellilik konusunu İkinci Dünya ve Vietnam Savaşları’ndan sonra yoğun olarak tartışmaya başladı. Savaşla beraber gelen sakatlıklar, o sıralarda çocuk felcinin (polio) Avrupa’da çok yaygın olması,…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →