e-POSTA : bilgi@hakanozgul.com.tr

Hak Savunucuları: Sivil Toplum Kuruluşları

Bu makale Engelliler Biz Plaformun’da Sakatlık Çalışmaları İnisiyatifi için yazılmıştır. Tartışmalara katılabilirsiniz. Hükümet dışı güçtür sivil toplum kuruluşları (STK). Dernekler, vakıflar, inisiyatifler, serbest çalışma grupları ve platformları STK olarak görebiliriz. (daha&helliip;)
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

İnsan haklarına nereden bakacağız?

Hemen ortaya koyalım ki bu konu öyle bir-iki sayfa neşriyatla anlatılabilecek ya da anlaşılabilecek bir husus değildir. Lâkin konunun küçük de olsa bir kısmını işlemek, konuşmak ve tartışmak gerekmektedir diye düşünüyorum. (daha&helliip;)
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Konuşan Kitaplar ve Yaşayan Kütüphane

Perşembe ve Cuma günü (23-24 Mayıs) Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Kütüphanesi’ne gittim. Hayır, bu kütüphanede erişilebilirlik sorunu yoktu. İşin ilginç tarafı, bu kütüphanede sessizlik istenmiyor, aksine kitapları okumak için konuşmak gerekiyordu. Çünkü raflardaki kitaplar insanlardı. (daha&helliip;)
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Hayri Baraçlı’ya Selam Ediyorum

Hiç unutmuyorum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İ.B.B.) koordinasyonunda ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla üç haftada bir İ.B.B. Zeytinburnu Sosyal Tesisleri’nde saat 10.00 ilâ 12.30 arası; İstanbul’un erişilebilir bir şehir olabilmesi için toplantılar yapılıyor, tasarımlar tartışılıyor, planlar masaya yatırılıyordu. O zamanlar malumunuz erişilebilirlikle ilgili Kanun’un tanıdığı 7 yıllık sürenin uzatılmayacağı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin tarafından defaten deklare ediliyordu. Yine…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Kölelik kalktı mı?

Belki bazılarınız bir televizyon ekranında ya da gazete sayfasında rastladınız Ayşe’ye. Ayşe hayatı çalınan, umutları yok edilmek istenen, yaşadıklarıyla çığlık atan fakat o çığlığını çoğu zaman duyuramayan bir kadın. Hayatına giren Ali Rıza’yı, Ökkeş’i sizler tanımadınız. Zira bizler o sıralarda sıcak evlerimizde, ailelerimizle mutlu bir yaşam sürdürmeye çalışıyor, Ayşe ise düştüğü bataklıktan kurtulmaya. Ayşe’yi anlatmak bu kadar kısa bir yazıda…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Muhtaçlık Sınırı Kaç Para?

İlk kez 1977 senesinde 41. Hükümet’in T.B.M.M.’den çıkardığı yasa ile hayat buldu. 2. Milliyetçi Cephe diye anılan Hükümet, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin koalisyonu ile görevdeydi. Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turan Feyzioğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkeş idi. (Bkz Resmi Gazete’ye )…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Etkileri

Bu makale Engelliler Biz Plaformun’da Sakatlık Çalışmaları İnisiyatifi için yazılmıştır. Tartışmalara katılabilirsiniz. (Birleşmiş Milletler (BM) ve mekanizmaları oldukça karışık ve geniş bir konu olması hasebiyle yazımız olabildiğince genel hatları ihtiva eden bir yapıda olacaktır.) Dünya, engellilik konusunu İkinci Dünya ve Vietnam Savaşları’ndan sonra yoğun olarak tartışmaya başladı. Savaşla beraber gelen sakatlıklar, o sıralarda çocuk felcinin (polio) Avrupa’da çok yaygın olması,…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Erişilebilirlik

Bu makale Engelliler Biz Plaformun'da Sakatlık Çalışmaları İnisiyatifi için yazılmıştır. Tartışmalara katılabilirsiniz. Tanımı kısaca şöyledir: Engelli bireylerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin katılımını sağlamak ve engelli bireylerin, engelli olmayan bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerine dâhil olacak şekilde hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere,…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Erişilebilirlik Çalıştayı

25–26 Şubat 2013 tarihlerinde, Ankara’da, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın, “Hareket Kısıtı Olanların Taşımacılık Hizmetlerine Erişimi Konusunda Paydaş Analizi ve İstişaresi Yapılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi” çalıştayına katıldım. Toplantının konusu adından anlaşılacağı üzere toplu ulaşım sistemlerinin fiziksel dezavantajlı bireylerin istifade edebileceği şekilde düzenlenmesi için yapılacak olan çalışmaların neler olduğu konusundaydı. (daha&helliip;)
DAHA FAZLASI İÇİN.. →