e-POSTA : bilgi@hakanozgul.com.tr

İnsanlık Çok İlerledi

İnsan denilen mahlûkat için günümüze kadar çok söz söylendi. İnsan davranışlarını açıklamaya çalışan ve sonu loji ile biten alanlarda çalışıldı ve çalışılmaya devam ediliyor. İnsanın biyolojik ve ruhsal özellikleri üzerine makale, tez, doktora ve benzeri binlerce yayın telif edildi. Ünlü filozof Rene Descartes günümüz insanı için: “Homo Sapiens Sapiens” (düşündüğünün üstüne düşünebilen insan) dedi. Elbette insanın neyi düşündüğünü bu söz…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Toplumun Sakatlık Algısı ve Karşı Hamleler

Bu makale Engelliler Biz Plaformun’da Sakatlık Çalışmaları İnisiyatifi için yazılmıştır.   Tartışmalara katılabilirsiniz.   Engellilik ve Tanım Bakımından Devletin benimsediği engellilik tanımı ile uluslararası belgelerdeki engellilik tanımı arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Devletin ve resmi ideolojinin engellilik tanımının temelinde kişinin eksiklikleri, noksanlıkları ve yetersizlikleri oransal ve yüzde değerleriyle ve tıbbi bakış açısıyla açıklanmaktadır. Ancak özellikle Birleşmiş Milletler’in (BM) 21. yüzyılın ilk…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Hak Savunucuları: Sivil Toplum Kuruluşları

Bu makale Engelliler Biz Plaformun’da Sakatlık Çalışmaları İnisiyatifi için yazılmıştır. Tartışmalara katılabilirsiniz.   Hükümet dışı güçtür sivil toplum kuruluşları (STK). Dernekler, vakıflar, inisiyatifler, serbest çalışma grupları ve platformları STK olarak görebiliriz. Her ne kadar odalar, sendikalar ve barolar gibi bir kısmı kanunla kurulmuş olan kuruluşların STK sayılıp sayılmadığı tartışılmakta ise de (bu tür kuruluşlar çıkar grup ve kuruluşları olarak adlandırılmaktadır)…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →