e-POSTA : bilgi@hakanozgul.com.tr

Kölelik kalktı mı?

Belki bazılarınız bir televizyon ekranında ya da gazete sayfasında rastladınız Ayşe’ye. Ayşe hayatı çalınan, umutları yok edilmek istenen, yaşadıklarıyla çığlık atan fakat o çığlığını çoğu zaman duyuramayan bir kadın. Hayatına giren Ali Rıza’yı, Ökkeş’i sizler tanımadınız. Zira bizler o sıralarda sıcak evlerimizde, ailelerimizle mutlu bir yaşam sürdürmeye çalışıyor, Ayşe ise düştüğü bataklıktan kurtulmaya. Ayşe’yi anlatmak bu kadar kısa bir yazıda…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Muhtaçlık Sınırı Kaç Para?

İlk kez 1977 senesinde 41. Hükümet’in T.B.M.M.’den çıkardığı yasa ile hayat buldu. 2. Milliyetçi Cephe diye anılan Hükümet, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin koalisyonu ile görevdeydi. Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turan Feyzioğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkeş idi. (Bkz Resmi Gazete’ye )…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →

Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Etkileri

Bu makale Engelliler Biz Plaformun’da Sakatlık Çalışmaları İnisiyatifi için yazılmıştır. Tartışmalara katılabilirsiniz. (Birleşmiş Milletler (BM) ve mekanizmaları oldukça karışık ve geniş bir konu olması hasebiyle yazımız olabildiğince genel hatları ihtiva eden bir yapıda olacaktır.) Dünya, engellilik konusunu İkinci Dünya ve Vietnam Savaşları’ndan sonra yoğun olarak tartışmaya başladı. Savaşla beraber gelen sakatlıklar, o sıralarda çocuk felcinin (polio) Avrupa’da çok yaygın olması,…
DAHA FAZLASI İÇİN.. →